Wat gebeurt er met de resultaten van het panel?

De gemeente Utrecht wil de uitkomsten van het panelonderzoek heel serieus nemen. Dat betekent dat onderzoeksresultaten zoveel mogelijk vertaald worden naar beleid. Als mensen bijvoorbeeld aangeven dat zij bepaalde steun missen, kan de gemeente iets opzetten om aan de vraag te voldoen.

We blijven graag eerlijk: niet alles kan. Een gemeente moet altijd rekening houden met uitvoerbaarheid, geld, landelijk beleid, enzovoort. Binnen die grenzen wil de gemeente echter het maximaal mogelijke doen. Panelleden kunnen via Meetellen in Utrecht aangeven wat zij willen om de zorg en ondersteuning aan de doelgroep te verbeteren. Ook houdt het panel bijeenkomsten met beleidsmakers.

briefpapier
Terug
© 2019 Meetellen in Utrecht | Colofon
Powered by AccesSite CMS Hosted by Ragfijn