Onderzoeksbronnen

De factsheets zijn naast de informatie van de respondenten gebaseerd op de volgende bronnen:

 

Peiling 1 - Participatie: 

 1. Bergen A van e.a. Zorg voor sociaal kwetsbaren. Themarapport volksgezondheidsmonitor Utrecht 2010. Utrecht: GGGD Utrecht, 2010.
 2. Cadsand, R van e.a. Wmo kadernota Meedoen naar Vermogen. Utrecht: Maatschappelijke Ondersteuning, Meedoen naar Vermogen, 2013.
 3. Bouwman  J e.a. Preventie volwassenen en ouderen. Themarapport volksgezondheidsmonitor Utrecht 2010. Utrecht: GGGD Utrecht, 2010.

Peiling 2 - Sociale relaties en betrokkenheid

 1. Democratie en burgerschap, Rijksoverheid (2014). Opgehaald op 11 februari 2014 van: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie-en-burgerschap/van-burgerparticipatie-naar-overheidsparticipatie 
 2. Bergen A van e.a. Zorg voor sociaal kwetsbaren. Themarapport volksgezondheidsmonitor Utrecht 2010. Utrecht: GG&GD Utrecht, 2010.
 3. Ballering C, Heeswijk van F, Michon H. Factsheet Peiling 1 Participatie. Meetellen in Utrecht. Utrecht: GG&GD Utrecht, 2013.
 4. Ballering C, Heeswijk van F, Michon H. (november 2013). Interne notitie: Groepsgesprek 'Meetellen in Utrecht' 28 oktober 2013. Utrecht: GG&GD Utrecht.  

Peiling 3- Werk of vrijwilligerswerk, voor iedereen?

 1. Harbers, M. M., & Hoeymans, N. (2013). Gezondheid en maatschappelijke participatie: Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. 
 2. Jenkinson, C. E., Dickens, A. P., Jones, K., Thompson-Coon, J., Taylor, R. S., Rogers, M.& Richards, S. H. (2013). Is volunteering a public health intervention? A systematic review and meta-analysis of the health and survival of volunteers. BMC public health, 13(1), 773. 
 3. Bergen A van, Loon A van, Ballering C, Carlier B,  Aangeenbrug M. (2014) Sociaal uitgesloten in de grote stad. Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld. Utrecht: Academische werkplaats OGGZ G4-USER  
 4. Ballering C, Heeswijk van F, Michon H. Factsheet Peiling 1 Participatie. Meetellen in Utrecht. Utrecht: GG&GD Utrecht, 2013.
 5. Vertouw op jezelf . Tel mee. Een kwalitatief onderzoek naar eenzaamheid onder de OGGZ doelgroep in Utrecht. Heeswijk van F, Ballering C, Michon H. Utrecht: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
 6. Gezondheid Utrechtse volwassenen, Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Gemeente Utrecht, 2014.

Peiling 4 - Informatie vinden & omgaan met de computer en het internet 

 1. Mariën, I., et al. (2013) Van digitale naar maatschappelijke participatie: opportuniteiten en uitdagingen. De sociale staat van Vlaanderen 2013: 227.
 2. Brotcorne, P. & Valenduc, G. (2008) Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden. Een verkenning van de digitale kloof van de tweede graad. Brussel: POD Maatschappelijke Integratie, cel'digitale kloof. Fondation Travail‐University (FTU), Centre de Recherche Travail & Technology, 2008.
 3. Steyaert, Jan, and Nick Gould. (2009) Social work and the changing face of the digital divide. British Journal of Social Work 39 (4): 740-753.
 4. Alam, K. & Imran,S. (2015) The digital divide and social inclusion among refugee migrants: A case in regional Australia. Information Technology & People 28 (2), 2015: 344-365.
 5. Dijk, J.A.G.M. (2003) De digitale kloof wordt dieper: van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT. SQM en Infodrome, Den Haag & Amsterdam, 2003.
 6. Livingstone, S. & Helsper, E. (2007) Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide. New media & society , 9 (4): 671-696.
 7. Gemeente Utrecht, Volksgezondheid (2014). Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2014: Participatie. [Online] Februari 2014. Publicatie: klik hier.
 8. Gemeente Utrecht, GG&GD Utrecht/Volksgezondheid (2012). Sociale Uitsluiting en gezondheid bij Utrechtse adolescenten. [Online] Augustus 2012. Publicatie: klik hier.  
 9. Meetellen in Utrecht (2014).  Peiling 2: Sociale relaties en betrokkenheid. [Online] Maart 2014. Publicatie: klik hier.
 10. Gemeente Utrecht, afdeling Onderzoek (2015). Utrechters digivaardig? Analyse van de digitale participatie van Utrechters. [Online] April 2015. Publicatie: klik hier.

 

Daarnaast worden alle factsheets ook weergegeven op www.volksgezondheidsmonitor.nl


Terug
© 2019 Meetellen in Utrecht | Colofon
Powered by AccesSite CMS Hosted by Ragfijn